Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cassandra Oil AB

Cassandra Oil AB

Cassandra Oil AB
Sjöhagsvägen 14
721 32 Västerås

Hemsida:

www.cassandraoil.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cassandra Oils affärsidé är att utvinna olja ur material med höga halter av kolväten. Cassandra Oils vision är att bli den ledande teknologin för miljömässigt hållbar utvinning av olja ur kolvätebaserat avfall, bland annat gamla bildäck, "olje sludge" och plastavfall. Tekniken kan även vara intressant för elektronikskrot samt oljeskiffer och oljesand. Cassandra Oil AB (556526-6516) hette tidigare Factum Electronics Holding AB. Factum Electronics Holding AB hette tidigare Effnet Holding AB.

Teckningsperiod:

4 oktober 2010 - 18 oktober 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

17,4 Mkr

Teckningskurs:

0,04 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 september 2010

Värdering:

Pre-money 8,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1

Post:

Övrigt:

Effnets båda huvudägare avser att teckna sin andel av nyemissionen, vilket motsvarar 25 % av emissionen. Förutsatt att den nu aviserade emissionen blir framgångsrik planeras en renodling av koncernen genom en särnotering av verksamhetsområdena.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss