Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cantargia AB

Cantargia AB

Cantargia AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

www.cantargia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cantargia är fokuserat på att utveckla nya behandlingar av cancer.

Teckningsperiod:

1 december 2017 - 15 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

131 Mkr

Teckningskurs:

6,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 november 2017

Värdering:

218 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5.

Post:

Övrigt:

Cantargias näst största ägare, Sunstone Life Science Ventures, har åtagit sig att teckna sin andel i företrädesemissionen om cirka 7,2 procent motsvarande cirka 9,4 Mkr. Därutöver har Sunstone Life Science Ventures, genom övertagande av teckningsrätter, förbundit sig att teckna ytterligare cirka 11,9 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 15,6 Mkr. Sammantaget har Sunstone Life Science Ventures förbundit sig att teckna aktier för 25 Mkr, motsvarande cirka 19,1 procent i företrädesemissionen.

Ytterligare ett antal befintliga aktieägare samt externa investerare har förbundit sig att teckna sammantaget cirka 14,8 Mkr, motsvarande cirka 11,3 procent i företrädesemissionen. Bolagets ledningsgrupp deltar med minst sin pro rata-andel.

Sammantaget omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser om cirka 39,8 Mkr, motsvarande cirka 30,4 procent av emissionen. Resterande andel av företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden.

Utöver denna företrädesemission gör företaget även en riktad emission på 101 Mkr

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss