Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cantargia AB

Cantargia AB

Cantargia AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

www.cantargia.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Cantargia är fokuserat på att utveckla nya behandlingar av cancer.

Teckningsperiod:

23 januari 2017 - 6 februari 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

90,6 Mkr

Teckningskurs:

6,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 januari 2017

Värdering:

136 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. För varje aktie i Cantargia som innehas erhålls en teckningsrätt. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av två nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 80 procent genom teckningsåtaganden (31 procent) och emissionsgarantier (49 procent). Genom företrädesemissionen utökar Sunstone Life Science Ventures sitt ägande i Bolaget genom teckning av aktier om motsvarande cirka 8,8 MSEK.

Uppdaterat: 2017-02-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss