Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cantargia AB

Cantargia AB

Cantargia AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

www.cantargia.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cantargia är fokuserat på att utveckla nya behandlingar av cancer.

Teckningsperiod:

27 januari 2015 - 12 februari 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

44,1 Mkr

Teckningskurs:

30,40 kr per unit (7,60 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

57,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företärdesrätt.

Post:

Minsta teckningspost är 200 units.

Övrigt:

Efter nyemissionen listas Cantargia på First North.

Varje unit består av fyra aktier, tre teckningsoptioner av serie TO 3 samt två teckningsoptioner av serie TO 4. En (1) option ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenperiod för TO 3 är i mars/april 2016. Lösenperiod för TO 4 är i september/oktober 2016. Lösenpris för respektive serie är 7,60 kronor per option.

Cantargia har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om cirka 39 miljoner kronor, motsvarande cirka 88 procent av den initiala emissionslikviden.

Erbjudandet omfattar högst 5 800 000 aktier och högst 4 350 000 teckningsoptioner av serie TO 3 samt högst 2 900 000 teckningsoptioner av serie TO 4. Den initiala emissionslikviden är cirka 44,1 miljoner kronor och vid fullt nyttjande av teckningsoptioner tillförs Cantargia ytterligare cirka 55,1 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Uppdaterat: 2015-01-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss