Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CAG Group AB

CAG Group AB

CAG Group AB
Kungsgatan 37
104 22 Stockholm

Hemsida:

www.cag.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

C.A.G är en IT-koncern med fokus på ledning, utveckling, drift och utbildning.

Teckningsperiod:

13 november 2018 - 29 november 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

70 Mkr + 10,5 Mkr

Teckningskurs:

66 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

360 Mkr pre-money.

Villkor:

Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige.

Post:

Övrigt:

CAG Group noteras på First North Premier den 12 december 2018.

Två institutionella investerare och Erik Penser Banks kunder har åtagit sig att teckna aktier till ett belopp om 50 MSEK.

Uppdaterat: 2018-11-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss