Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i C Security Systems AB

C Security Systems AB

C Security Systems AB
Beckholmen
115 21 Stockholm

Hemsida:

/www.csec.group

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervaknings system för den globala båtmarknaden.

Teckningsperiod:

13 mars 2023 - 14 april 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,39 Mkr

Teckningskurs:

0,07 kr per unit / 0,014 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 mars 2023

Värdering:

11,27 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:6. Aktieägare får för varje en (1) befintlig aktie en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av fem (5) aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas dels av teckningsförbindelser om 0,2 MSEK från styrelse och ledning, dels av två garantikonsortier syndikerade av G&W Fondkommission, ett bottengarantikonsortium uppgående till cirka 5,9 MSEK, samt en toppgaranti som uppgår till 0,5 MSEK. Totalt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av emissionsbeloppet.

För emissionsgarantierna avseende bottengarantin utgår en garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade och tilldelade beloppet att erhållas genom kontant ersättning alternativt sexton (16) procent vid kvittning mot nyemitterade units till samma villkor som i Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna avseende toppgarantin utgår en garantiersättning om tjugo (20) procent att kvittas mot nyemitterade units till samma villkor som i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 14 april 2023.

Uppdatering: C Securitys företrädesemission tecknades till 27 % med teckningsrätter och 19 % utan. Med garantier tecknades emissionen till totalt 70 %.

Uppdaterat: 2023-04-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss