Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Briox AB

Briox AB

Briox AB
Park
351 96 Växjö

Hemsida:

www.fortnoxinternational.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Briox utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. Briox AB hette tidigare FINT AB. FINT AB hette tidigare Fortnox International AB.

Teckningsperiod:

22 maj 2013 - 5 juni 2013

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr

Likviddag:

20 maj 2013

Avstämningsdag:

20 maj 2013

Värdering:

Pre-money 16 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. Varje två befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier.

Post:

Övrigt:

Befintliga aktieägare har ingått teckningsåtagande motsvarande 40 procent av kapitalet. Därutöver tillkommer garantiåtaganden från ett externt garantikonsortium, vilket innebär att emissionen i sin helhet är säkerställd.

Uppdaterat: 2013-05-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss