Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Briox AB

Briox AB

Briox AB
Park
351 96 Växjö

Hemsida:

www.fortnoxinternational.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Briox utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. Briox AB hette tidigare FINT AB. FINT AB hette tidigare Fortnox International AB.

Teckningsperiod:

15 juni 2011 - 1 juli 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

28,7 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 juni 2011

Värdering:

Pre-money 57,18 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt för aktieägare i Fortnox AB. 2 befintliga aktier i Fortnox AB berättigar till teckning av 1 ny aktie i Fortnox International AB.

Post:

Valfritt antal.

Övrigt:

Bolaget har ansökt om listning på Nordic-MTF.

Uppdatering: Emissionen tecknades till ca 18 Mkr. Sammanräkningen i Fortnox Internationals nyemission riktad till Fortnox AB:s aktieägare visar att 9,8 miljoner aktier tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 3,8 miljoner aktier tilldelats personer som tecknat aktier utan företrädesrätt. I samband med emissionen har bolagets VD Jan Älmeby kvittat en fordran på 4,7 MSEK mot 4,7 miljoner aktier.

Uppdaterat: 2011-07-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss