Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

10 januari 2022 - 24 januari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

117 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr per unit / 0,30 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 januari 2022

Värdering:

117 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Två (2) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO7 och en (1) teckningsoption av serie TO8.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av till cirka 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Styrelsen har också upphandlat en kreditram om 80 MSEK från Formue Nord Markedsneutral A/S, Modelio Equity AB, Munkekullen 5 förvaltning AB, och Gerhard Dal.

Kreditramen inkluderar en refinansiering av ett äldre lån om 25 MSEK plus ränta. Bolaget kan välja att utnyttja hela eller delar av Kreditramen. Den utnyttjade kreditramen löper med en marknadsmässig ränta om 1,25 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Räntan kan kapitaliseras. En del av skulden kan komma att kvittas i den föreslagna Företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO7 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 15 juni 2022.

Teckningsoptioner av serie TO8 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 22 maj 2023 till och med den 2 juni 2023.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 maj 2022 till och med den 30 maj 2022, dock lägst 0,05 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 0,38 SEK.

Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 4 maj 2023 till och med den 17 maj 2023, dock lägst 0,05 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 0,45 SEK.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO7 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 146 MSEK.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO8 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 88 MSEK.

Uppdaterat: 2022-01-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss