Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bonzun AB

Bonzun AB

Bonzun AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockhkolm

Hemsida:

bonzun.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bonzun arbetar med att tillgängliggöra medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzun AB hette tidigare Papilly AB. Papilly AB hette tidigare Stresscompany AB.

Teckningsperiod:

17 oktober 2018 - 1 november 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

0,08 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett fåtal på förhand vidtalade investerare.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 1 november 2018.

Uppdaterat: 2018-10-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss