Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bonzun AB

Bonzun AB

Bonzun AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockhkolm

Hemsida:

bonzun.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bonzun arbetar med att tillgängliggöra medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzun AB hette tidigare Papilly AB. Papilly AB hette tidigare Stresscompany AB.

Teckningsperiod:

16 maj 2018 - 30 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

19,1 Mkr

Teckningskurs:

0,13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 maj 2018

Värdering:

2,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 7:1.

Post:

Övrigt:

Styrelsens målsättning är att erhålla garantier upp till cirka 17 miljoner.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss