Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bodyflight Stockholm AB

Bodyflight Stockholm AB

Bodyflight Stockholm AB
Bryggerivägen 16 B
168 67 Bromma

Hemsida:

bodyflight.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bodyflight driver anläggningar för bodyflight eller inomhusfallskärmshoppning (indoor skydiving), både för fritidsnöje och träning.

Teckningsperiod:

11 april 2018 - 25 april 2018

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

21 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

49 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 715 aktier.

Övrigt:

Aktien i Bodyflight är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 24 maj 2018.

Bodyflight har erhållit teckningsförbindelser om cirka 13,5 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss