Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Blick Global Group AB

Blick Global Group AB

Blick Global Group AB
Birger Jarlsgatan 20 4tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

blickglobalgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Blick Global Group bygger en koncern inom gambling för att erbjuda tjänster till operatörer och andra aktörer i branschen.

Teckningsperiod:

2 februari 2023 - 2 februari 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,1 Mkr

Teckningskurs:

24 kr per unit / 4 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett antal större privata investerare. Av dessa är vissa investerare sedan tidigare aktieägare i bolaget men har avstått från att teckna sin motsvarande andel i företrädesrättsemissionen.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss