Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Blick Global Group AB

Blick Global Group AB

Blick Global Group AB
Birger Jarlsgatan 20 4tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

blickglobalgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Blick Global Group är moderbolag till Wiget Group, ett företag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst gambling-segmentet. Blick Global Group AB hette tidigare Aha World AB.

Teckningsperiod:

12 oktober 2020 - 12 oktober 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,58 Mkr

Teckningskurs:

0,5950 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Cronus Holding AB med 9 291 480 aktier och Pixar Tech AB med 1 769 805 aktier som betalning av tilläggsköpeskilling.

Post:

Övrigt:

”Transaktionen ger oss ett market cap på nära 100MSEK vilket innebär 300 procent tillväxt sedan vi påbörjade arbetet med turn around för två år sedan. Givet scenariot att vi fortsätter växa så stärker detta möjligheterna att förvärva fler bolag som bidrar till automatisering och lönsamhet för våra iGaming-kunder. Denna första tilläggsköpeskilling är en viktig milstolpe för Blick och Wiget men det här är bara början på vår satsning tillsammans”, säger vd Erik Ahlberg.

Uppdaterat: 2020-10-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss