Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Blick Global Group AB

Blick Global Group AB

Blick Global Group AB
Birger Jarlsgatan 20 4tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

blickglobalgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Blick Global Group är moderbolag till Wiget Group, ett företag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst gambling-segmentet. Blick Global Group AB hette tidigare Aha World AB.

Teckningsperiod:

28 maj 2018 - 15 juni 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,5 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

0,70 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 maj 2018

Värdering:

12,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. Tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) units, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Genom teckningsförbindelser om ca 2,5 MSEK och därutöver ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission är företrädesemissionen garanterad upp till ca 70 procent av emissionsbeloppet.

Utöver företrädesemissionen kan företaget även välja att vid stort intresse använda en övertilldelning på 5 Mkr.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,90 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 augusti 2019 – 30 augusti 2019.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss