Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Blick Global Group AB

Blick Global Group AB

Blick Global Group AB
Birger Jarlsgatan 20 4tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

blickglobalgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Blick Global Group är moderbolag till Wiget Group, ett företag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst gambling-segmentet. Blick Global Group AB hette tidigare Aha World AB.

Teckningsperiod:

9 mars 2017 - 23 mars 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

14,6 MKr

Teckningskurs:

2,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 mars 2017

Värdering:

36,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje aktie i ahaWorld som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i ahaWorld.

Post:

Övrigt:

Genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 11,6 MSEK, motsvarande ca 80 procent av emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss