Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Blick Global Group AB

Blick Global Group AB

Blick Global Group AB
Birger Jarlsgatan 20 4tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

blickglobalgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Blick Global Group är moderbolag till Wiget Group, ett företag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst gambling-segmentet. Blick Global Group AB hette tidigare Aha World AB.

Teckningsperiod:

27 augusti 2015 - 15 september 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,7 Mkr

Teckningskurs:

2 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 augusti 2015

Värdering:

11,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje (1) befintlig aktie erhåller aktieägarna en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit. arje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Aha World AB i maj 2016. Lösenpriset för teckningsoptionen är 80 procent av den volymvägda kursen baserat på tio dagar före lösenperioden, dock högst 4 SEK.

Uppdaterat: 2015-08-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss