Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Blick Global Group AB

Blick Global Group AB

Blick Global Group AB
Birger Jarlsgatan 20 4tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

blickglobalgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Blick Global Group är moderbolag till Wiget Group, ett företag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst gambling-segmentet. Blick Global Group AB hette tidigare Aha World AB.

Teckningsperiod:

19 maj 2014 - 4 juni 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

7,70 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

34,5 Mkr pre-money.

Villkor:

En bred spridning på ägandet prioriteras. För 4 Mkr av emissionen så har dock Aggregate Media Fund VI KB prioritet via sin tteckningsförbindelse.

Post:

Valfritt antal, dock minimum 600 aktier.

Övrigt:

Emissionen är äkerhetsställd till 100 procent genom garantier av befintliga ägare samt teckningsförbindelse.

Aha World noteras på Aktietorget den 18 juni 2014.

Uppdaterat: 2014-05-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss