Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biovica International AB

Biovica International AB

Biovica International AB
Dag Hammarskjölds väg 54B
752 37 Uppsala

Hemsida:

biovica.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Biovica utvecklar blodtest för snabb och tillförlitlig utvärdering av behandling hos patienter med spridd cancer.

Teckningsperiod:

9 april 2019 - 10 april 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

175,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

Emissionen inleddes efter att marknaden stängde den 9 april och ska vara klar innan marknaden öppnar den 10 april 2019.

Uppdatering: Priset per aktie blev 10 kr och storleken 60 Mkr.

Uppdaterat: 2019-04-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss