Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB
Box 2138
403 13 Göteborg

Hemsida:

biotech-igg.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Teckningsperiod:

29 januari 2021 - 22 februari 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

78,3 Mkr

Teckningskurs:

0,015 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

15,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:1. För varje tecknad aktie erhålls även två (2) vederlagsfria teckningsoptioner i form av en TO1 och TO2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 56 procent samt externa garantiförbindelser om cirka 44 procent som innebär att emissionen är 100% säkerställd.

ör varje TO1 har man rätten att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0.018 kronor per aktie vilket kan tillföra bolaget högst 18 792 540 kronor före emissionskostnader. För varje TO2 har man rätten att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0.020 kronor per aktie vilket kan tillföra bolaget högst 20 880 600 kronor före emissionskostnader. Vid 100 procent nyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget tillföras totalt 39 673 140 kronor före emissionskostnader.

"Styrelsen föreslår även att bolaget beslutar om att genomföra en fusion med bolagets huvudägare Capital Conquest AB (publ) med syftet att konsolidera koncernen samt stärka bolagets balansräkning för att ytterligare möjliggöra en fortsatt tillväxtresa. Kvarvarande bolag efter fusionen blir Biotech-IgG Equity AB (publ) som övertar Capital Conquest AB (publ) förvaltningsverksamhet och dess intjäningsförmåga."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss