Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BioInvent International AB

BioInvent International AB

BioInvent International AB
Sölvegatan 41
22362 Lund

Hemsida:

www.bioinvent.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BioInvent International är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel.

Teckningsperiod:

23 februari 2021 - 23 februari 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

962 Mkr

Teckningskurs:

50,36 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 983 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till en rad internationella och svenska institutionella investerare, däribland Redmile Group, LLC., Invus, HBM Healthcare Investments, Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur Fonder och Van Herk Investments.

Post:

Övrigt:

”Vi är mycket glada över att kunna genomföra denna nyemission på ett framgångsrikt sätt, som kommer att finansiera den fortsatta transformationen av BioInvent och utvidgningen av våra kliniska program. BioInvent har en stark klinisk onkologi-pipeline tack vare vår F.I.R.S.T™-teknologiplattform med fyra pågående kliniska studier av förstklassiga antikroppar med unika verkningsmekanismer. Detta kapitaltillskott gör att vi kan påskynda och bredda vår kliniska utveckling.”, sade Martin Welschof, VD för BioInvent.

Efter genomförandet av emissionen kommer Redmile att vara den enskilt största ägaren i BioInvent och representera cirka 16,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss