Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BioInvent International AB

BioInvent International AB

BioInvent International AB
Sölvegatan 41
22362 Lund

Hemsida:

www.bioinvent.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BioInvent International är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel.

Teckningsperiod:

27 mars 2018 - 28 mars 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

85 Mkr

Teckningskurs:

1,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande, anordnat av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan Nasdaq Stockholm öppnar klockan 09:00 den 28 mars 2018.

Bolagets två största aktieägare, van Herk Investments B.V. och Omega Fund IV, LP, vilka innehar 8,7 procent respektive 8,5 procent av antalet aktier i röster i Bolaget, har åtagit sig att garantera Nyemissionen med så stor andel av Nyemissionen som motsvarar deras respektive ägarandelar i Bolaget, dock högst 1 MEUR för Omega Fund. Garantierna är vidare villkorade av att Nyemissionen fulltecknas (innefattande garantierna).

Uppdatering: Priset per aktie blev 1,85 kr och bolaget fick in 85 Mkr.

Uppdaterat: 2018-03-28

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss