Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BioInvent International AB

BioInvent International AB

BioInvent International AB
Sölvegatan 41
22362 Lund

Hemsida:

www.bioinvent.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BioInvent International är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel.

Teckningsperiod:

18 mars 2016 - 18 mars 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

43 Mkr

Teckningskurs:

1,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Omega Fund IV, en global healthcare-fokuserad fond med Omega Funds Management LLC (”Omega Funds”) som rådgivare.

Post:

Övrigt:

I samband med denna riktade nyemission görs även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss