Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BioInvent International AB

BioInvent International AB

BioInvent International AB
Sölvegatan 41
22362 Lund

Hemsida:

www.bioinvent.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BioInvent International är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel.

Teckningsperiod:

28 april 2015 - 13 maj 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

77,7 Mkr

Teckningskurs:

1,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 april 2015

Värdering:

175 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:9. Varje aktie i BioInvent som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt, och nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av fyra (4) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd upp till 100 procent av emissionen genom tecknings- och garantiåtaganden, inkluderande teckningsåtaganden (i vissa fall utöver tidigare pro rata andel) från life science-investerare såsom Rhenman Healthcare Equity L/S, Vixco Capital AB/Mats Thorén och East Bay AB (Peter Thelin family office). Även management och nyckelpersoner har lämnat teckningsåtaganden.

Uppdaterat: 2015-04-17

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss