Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BioInvent International AB

BioInvent International AB

BioInvent International AB
Sölvegatan 41
22362 Lund

Hemsida:

www.bioinvent.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BioInvent International är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel.

Teckningsperiod:

5 juli 2013 - 19 juli 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

22 Mkr

Teckningskurs:

2,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 juli 2013

Värdering:

Pre-money 154 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. Sju (7) befintliga aktier berättigar till tecknande av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Ett antal av BioInvents större ägare, inklusive bolagets två största ägare O.G.B.B. A. van Herk B.V. och B&E Participation AB, som tillsammans innehar 22,4 procent av aktierna, har förbundit att teckna sina pro rata-andelar i nyemissionen, vilka sammantaget motsvarar 5,0 Mkr. För att säkerställa att emissionen tecknas till sin helhet har bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal befintliga och externa investerare om sammanlagt 17,2 Mkr.

Vid en eventuell överteckning i nyemissionen avser styrelsen, om det bedöms eftersträvansvärt, att fatta beslut om att emittera ytterligare högst 528 041 aktier till en teckningskurs om 2,10 kronor per aktie, vilket skulle tillföra bolaget ytterligare ca 1 Mkr.

Uppdaterat: 2013-07-03

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss