Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BioInvent International AB

BioInvent International AB

BioInvent International AB
Sölvegatan 41
22362 Lund

Hemsida:

www.bioinvent.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BioInvent International är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel.

Teckningsperiod:

1 juni 2011 - 1 juni 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

136 Mkr

Teckningskurs:

22,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 1,36 miljarder kronor.

Villkor:

Riktad emission, till institutioner och kvalificerade investerare, via ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Post:

Övrigt:

Carnegie Investment Bank och Kempen & Co (tillsammans “Joint Global Co-ordinators och Joint Bookrunners”) var bookrunners till BioInvent. Mannheimer Swartling var juridisk rådgivare till BioInvent. Vinge och Latham & Watkins var juridiska rådgivare till bookrunners.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss