Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Beyond Frames Entertainment AB

Beyond Frames Entertainment AB

Beyond Frames Entertainment AB
Box 4005
102 61 Stockholm

Hemsida:

beyondframes.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Beyond Frames Entertainment utvecklar spel inom VR, AR och MR. I gruppen ingår bland annat Cortopia Studios och Zenz VR.

Teckningsperiod:

6 november 2018 - 19 november 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

8,70 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utfärdad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

93,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minimum 700 aktier.

Övrigt:

Första dag för handel på Spotlight är beräknad till den 6 december 2018.

Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om totalt 5 MSEK motsvarande cirka 49 procent av emissionslikviden vid full teckning.

Bolaget har avtalat med Handelsbanken Microcap Sverige om att genomföra en riktad nyemission av 575 000 aktier till teckningskurs 8,70 SEK, motsvarande 5 002 500 SEK. Den riktade emissionen är villkorad av att Beyond Frames aktie blir noterad och emissionen är planerad att genomföras i direkt anslutning till den publika spridningsemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss