Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bayn Europe AB

Bayn Europe AB

Bayn Europe AB
Hornsgatan 79
118 49 Stockholm

Hemsida:

bayn.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bayn erbjuder naturliga och hälsosammare sötningsmedel till den europeiska mat- och dryckesindustrin.

Teckningsperiod:

15 oktober 2015 - 4 november 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,2 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 oktober 2015

Värdering:

Ca 16,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:21. Tjugoen (21) gamla aktier ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Bolagets största ägare har förklarat sig avse att teckna sina andelar, däribland Första Entreprenörsfonden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss