Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Humble Group AB

Humble Group AB

Humble Group AB
Klara Norra Kyrkogata 29
111 22 Stockholm

Hemsida:

humblegroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humble Group AB hette tidigare Bayn Europe AB.

Teckningsperiod:

15 oktober 2015 - 4 november 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,2 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 oktober 2015

Värdering:

Ca 16,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:21. Tjugoen (21) gamla aktier ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Bolagets största ägare har förklarat sig avse att teckna sina andelar, däribland Första Entreprenörsfonden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss