Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Humble Group AB

Humble Group AB

Humble Group AB
Klara Norra Kyrkogata 29
111 22 Stockholm

Hemsida:

humblegroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humble Group AB hette tidigare Bayn Europe AB.

Teckningsperiod:

22 september 2014 - 13 oktober 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

12 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

27 Mkr pre-money.

Villkor:

En bred ägarspridning prioriteras.

Post:

Valfritt antal, dock lägst 500 aktier.

Övrigt:

Bayn listas på First North den 12 november 2014.

Emissionen är garanterad upp till ca 50% genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium som arrangerats av G&W Fondkommission.

En unit består av en aktie och en vederlagsfri tekningsoption. Två teckningsoptioner berättigar till köp av en aktie för 18 kr under perioden 1-30 november 2015.

Företaget presenterar sig i Stockholm på kvällen den 6 oktober, anmälan till möte på [email protected]

Uppdaterat: 2016-05-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss