Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bambuser AB

Bambuser AB

Bambuser AB
Västmannagatan 41
113 25 Stockholm

Hemsida:

bambuser.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bambuser utvecklar och erbjuder en teknologiplattform för mobil video till organisationer och apputvecklare. Plattformen kan användas för att skapa, hantera och distribuera video.

Teckningsperiod:

31 mars 2020 - 15 april 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

101,1 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 mars 2020

Värdering:

168,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Vissa av Bolagets större aktieägare, däribland Muirfield Invest AB, Ribers Park Fastighets AB och Wellstreet Partners AB, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Åtagandena uppgår till totalt cirka 52,7 MSEK, motsvarande 52,1 procent av Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2020-03-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss