Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bambuser AB

Bambuser AB

Bambuser AB
Västmannagatan 41
113 25 Stockholm

Hemsida:

bambuser.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bambuser utvecklar och erbjuder en teknologiplattform för mobil video till organisationer och apputvecklare. Plattformen kan användas för att skapa, hantera och distribuera video.

Teckningsperiod:

1 mars 2020 - 14 mars 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Obs, 1-14 mars är bara dummy-datum, exakta datum har i skrivande stund ännu inte kommunicerats. Omkring den 27 februari 2020 ska en extra bolagsstämma hållas för att bemyndiga styrelsen att göra emissionen.

Företrädesemissionen har vissa av Bolagets större aktieägare, däribland, Muirfield Invest AB, Ribers Park Fastighets AB och Wellstreet Partners AB, åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Åtagandena uppgår till totalt cirka 52 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss