Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bambuser AB

Bambuser AB

Bambuser AB
Västmannagatan 41
113 25 Stockholm

Hemsida:

bambuser.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bambuser utvecklar och erbjuder en teknologiplattform för mobil video till organisationer och apputvecklare. Plattformen kan användas för att skapa, hantera och distribuera video.

Teckningsperiod:

4 juli 2019 - 23 augusti 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

28,45 Mkr pre-money.

Villkor:

En emission är på 16,05 Mkr och riktar sig till till ett antal större aktieägare och externa investerare. Den andra är på 4,92 Mkr och riktar sig till vissa styrelseledamöter.

Post:

Övrigt:

Emissionerna föreslogs den 4 juli 2019 och den 23 augusti ska de formellt godkännas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss