Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bambuser AB

Bambuser AB

Bambuser AB
Västmannagatan 41
113 25 Stockholm

Hemsida:

bambuser.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bambuser utvecklar och erbjuder en teknologiplattform för mobil video till organisationer och apputvecklare. Plattformen kan användas för att skapa, hantera och distribuera video.

Teckningsperiod:

11 april 2017 - 25 april 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,9 Mkr

Teckningskurs:

9,20 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

115,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet.

Post:

1 aktie, minimum 600 aktier.

Övrigt:

Bambuser nonteras på First North den 5 maj 2017.

Vissa befintliga aktieägare och externa investerare, bl.a. LMK Forward AB har åtagit sig att, på vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier i Erbjudandet om motsvarande 9 MSEK, motsvarande 37,5 procent av Erbjudandet. Bolaget har därutöver, mot sedvanlig garantiprovision om sex procent, erhållit garantiåtaganden uppgående till 9 MSEK, motsvarande 37,5 procent av Erbjudandet från dessa parter. Erbjudandet omfattas därmed till 75 procent, motsvarande 18 MSEK, av tecknings- och garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss