Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Awardit AB

Awardit AB

Awardit AB
Snickarbacken 2
111 39 Stockholm

Hemsida:

awardit.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Awardit är en ledande operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor och poängshoppar.

Teckningsperiod:

15 juni 2021 - 16 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

90 Mkr

Teckningskurs:

152 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 031,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

Efter marknadens stängning den 15 juni 2021 inledde Awardit en riktad emission på ca 80 Mkr.

Uppdatering: Awardit fick in 90 Mkr till 152 kr per aktie. Ett stort antal investerare tecknade sig, inklusive Consensus Asset Management, Filip Engelbert och Jonas Nordlander.

Uppdaterat: 2021-06-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss