Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ascelia Pharma AB

Ascelia Pharma AB

Ascelia Pharma AB
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

Hemsida:

www.ascelia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ascelia Pharma utvecklar produkter för att bekämpa cancer. Bolagets främsta produkt, Mangoral, är ett kontrastmedel som används vid MR-scanning (magnetkamera) för att förbättra upptäckten av levermetastaser. Mangoral inriktar sig på njursvaga patienter som inte tål dagens kontrastmedel baserat på gadolinium. Produktkandidaten har särläkemedelsstatus i USA och är redo för fas-III av kliniska studier. Den andra produktkandidaten, Oncoral, är ett oralt cellgift för behandling av magsäckscancer som patienter kan ta i hemmet. Oncoral är redo för fas-II av kliniska studier.

Teckningsperiod:

30 juni 2020 - 30 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

98,7 Mkr

Teckningskurs:

21 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

394,6 Mkr pre-money (baserat på stamaktier)

Villkor:

Riktad emission, tecknad av bl a de existerande aktieägarna AP4 och Handelsbanken Fonder samt en grupp nya investerare däribland Healthinvest Partners, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Unionen och OstVast Capital Management.

Post:

Övrigt:

Bolaget avser att huvudsakligen använda emissionslikviden för att öka pre-kommersiella aktiviteter inför den planerade lanseringen av Mangoral, som för närvarande befinner sig i den kliniska fas 3-studien SPARKLE, samt för generella bolagsändamål.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss