Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AroCell AB

AroCell AB

AroCell AB
Dag Hammarskjölds väg 34 A
75237 Uppsala

Hemsida:

www.arocell.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi bygger på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs genom Bolagets test TK 210 med ett enkelt blodprov, för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte.

Teckningsperiod:

31 januari 2022 - 14 februari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

86 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 januari 2022

Värdering:

86 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Arocell har erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 86 Mkr, vilka säkerställer företrädesemissionen till 100 procent.

Uppdaterat: 2022-01-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss