Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arcane Crypto AB

Arcane Crypto AB

Arcane Crypto AB
Eriksbergsgatan 8 A 2tr
114 30 Stockholm

Hemsida:

www.arcane.no

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arcane Crypto består av en portfölj av investeringar och projekt inom krypto och blockchain. Investeringar består av Trijo Exchange, Alphaplate och Pure Digital. Egna projekt består av Arcane Assets, Arcane Research och Teslacoil. Arcane Crypto AB hette tidigare Vertical Ventures AB. Vertical Ventures AB hette tidigare Wifog Holding AB. Wifog Holding AB hette tidigare Forestlight Studio AB. Forestlight Studio AB hette tidigare White Shark AB.

Teckningsperiod:

23 juni 2010 - 13 juli 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

17,9 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

16 juni 2010

Värdering:

Pre-money 4,48 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. En A- eller B-aktie berättigar att teckna fyra nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker på First North mellan den 23 juni och den 8 juli 2010. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av erbjudandet har erhållits från befintliga aktieägare och andra externa investerare.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss