Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arcane Crypto AB

Arcane Crypto AB

Arcane Crypto AB
Eriksbergsgatan 8 A 2tr
114 30 Stockholm

Hemsida:

www.arcane.no

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arcane Crypto består av en portfölj av investeringar och projekt inom krypto och blockchain. Investeringar består av Trijo Exchange, Alphaplate och Pure Digital. Egna projekt består av Arcane Assets, Arcane Research och Teslacoil. Arcane Crypto AB hette tidigare Vertical Ventures AB. Vertical Ventures AB hette tidigare Wifog Holding AB. Wifog Holding AB hette tidigare Forestlight Studio AB. Forestlight Studio AB hette tidigare White Shark AB.

Teckningsperiod:

30 januari 2019 - 13 februari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,7 Mkr + 6,4 Mkr

Teckningskurs:

0,08 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 januari 2019

Värdering:

20,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Emissionslikviden från Erbjudandet, om högst cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader, avses användas främst till återbetalning av brygglån och konvertibellån jämte upplupen ränta om totalt cirka 10 MSEK, samt till att utgöra rörelsekapital om cirka 10 MSEK.

Vid intresse kan även en övertilldelningsoption på 6,4 Mkr användas.

Uppdaterat: 2019-01-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss