Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arcane Crypto AB

Arcane Crypto AB

Arcane Crypto AB
Eriksbergsgatan 8 A 2tr
114 30 Stockholm

Hemsida:

www.arcane.no

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arcane Crypto består av en portfölj av investeringar och projekt inom krypto och blockchain. Investeringar består av Trijo Exchange, Alphaplate och Pure Digital. Egna projekt består av Arcane Assets, Arcane Research och Teslacoil. Arcane Crypto AB hette tidigare Vertical Ventures AB. Vertical Ventures AB hette tidigare Wifog Holding AB. Wifog Holding AB hette tidigare Forestlight Studio AB. Forestlight Studio AB hette tidigare White Shark AB.

Teckningsperiod:

5 april 2018 - 18 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

27 april 2018

Avstämningsdag:

29 mars 2018

Värdering:

2,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 10:1. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (10) teckningsrätt. Det krävs (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Inför föreliggande företrädesemission har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett syndikerat garantikonsortium om ca 16 MSEK, vilket innebär att emissionen är garanterad till ca 67 procent.

Uppdatering: Teckningstid förlängd till 4 maj 2018.

Uppdatering: Teckningstid förlängd till 18 maj 2018.

Uppdaterat: 2018-05-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss