Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arcane Crypto AB

Arcane Crypto AB

Arcane Crypto AB
Eriksbergsgatan 8 A 2tr
114 30 Stockholm

Hemsida:

www.arcane.no

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arcane Crypto består av en portfölj av investeringar och projekt inom krypto och blockchain. Investeringar består av Trijo Exchange, Alphaplate och Pure Digital. Egna projekt består av Arcane Assets, Arcane Research och Teslacoil. Arcane Crypto AB hette tidigare Vertical Ventures AB. Vertical Ventures AB hette tidigare Wifog Holding AB. Wifog Holding AB hette tidigare Forestlight Studio AB. Forestlight Studio AB hette tidigare White Shark AB.

Teckningsperiod:

4 juni 2012 - 28 juni 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

74,3 Mkr + 34 Mkr

Teckningskurs:

1,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 maj 2012

Värdering:

Pre-money 14,86 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 5:1. För varje 5 tecknade aktier erhålls även 2 teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Företaget gör en företrädesemission på 74,3 Mkr, samt har möjlighet att använda en option på ytterligare 34 Mkr. I emissionen medföljer även teckningsoptioner, som vid fullt utnyttjande ger företaget ytterligare 53,5 Mkr.

Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 55,8 MSEK motsvarande cirka 75,1 procent av Företrädesemissionen från flera av Forestlights ägare, däribland Bolagets största ägare Cantus Invest och Bolagets VD Peter Levin, samt emissionsgarantier om cirka 18,5 MSEK motsvarande cirka 24,9 procent av Företrädesemissionen från externa investerare.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 28 juni 2012.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss