Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arc Aroma Pure AB

Arc Aroma Pure AB

Arc Aroma Pure AB
Skiffervägen 12
224 78 Lund

Hemsida:

www.arcaromapure.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arc Aroma Pure skall utveckla och marknadsföra cleantech-produkter baserade på den patenterade CEPT-plattformen, vilken hjälper företagets kunder att effektivisera sin produktion av biogas, rent vatten eller välsmakande, säkra och hållbara livsmedel på ett klimatsmart sätt och möta omvärldens krav på låg kostnad, hög kvalitet och en miljömedveten produktion.

Teckningsperiod:

19 mars 2019 - 2 april 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

38,5 Mkr + 9,6 Mkr

Teckningskurs:

24 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 mars 2019

Värdering:

231 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av Serie B.

Post:

Övrigt:

Utöver företrädesemissionen på 38,5 Mkr så kan företaget även använda en övertilldelningsoption på 9,6 Mkr.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 32,7 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss