Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arc Aroma Pure AB

Arc Aroma Pure AB

Arc Aroma Pure AB
Skiffervägen 12
224 78 Lund

Hemsida:

www.arcaromapure.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arc Aroma Pure skall utveckla och marknadsföra cleantech-produkter baserade på den patenterade CEPT-plattformen, vilken hjälper företagets kunder att effektivisera sin produktion av biogas, rent vatten eller välsmakande, säkra och hållbara livsmedel på ett klimatsmart sätt och möta omvärldens krav på låg kostnad, hög kvalitet och en miljömedveten produktion.

Teckningsperiod:

5 november 2014 - 19 november 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17,3 Mkr

Teckningskurs:

25,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 oktober 2014

Värdering:

190,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:11. Varje aktie i Bolaget, oavsett serie, berättigar till en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktier.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 10,6 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 61 % av emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss