Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aptahem AB

Aptahem AB

Aptahem AB
Skeppsbron 2 1tr
211 20 Malmö

Hemsida:

aptahem.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt.

Teckningsperiod:

7 oktober 2020 - 23 oktober 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

32,3 Mkr

Teckningskurs:

5,40 per unit / 1,80 per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 oktober 2020

Värdering:

86,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:8. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tre (3) nya aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 5 och en (1) teckningsoption serie TO 6.

Post:

Övrigt:

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om 3 MSEK och emissionsgarantier om cirka 22,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption serie TO 5 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden från och med den 1 april 2021 till och med den 15 april 2021 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 15 mars 2021 till och med den 29 mars 2021, dock lägst 1,40 SEK och högst 2,00 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 tillförs Bolaget ytterligare cirka 16,8-24 MSEK före emissionskostnader om högst 1,2 MSEK.

Varje teckningsoption serie TO 6 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden från och med den 16 september 2021 till och med den 30 september 2021 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 30 augusti 2021 till och med den 13 september 2021, dock lägst 1,60 SEK och högst 2,20 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 6 tillförs Bolaget ytterligare cirka 9,6-13,2 MSEK före emissionskostnader om högst 0,6 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss