Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aptahem AB

Aptahem AB

Aptahem AB
Skeppsbron 2 1tr
211 20 Malmö

Hemsida:

aptahem.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt.

Teckningsperiod:

21 november 2018 - 5 december 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

31,7 Mkr

Teckningskurs:

4 kr per unit / 1 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 november 2018

Värdering:

15,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4.

Post:

Övrigt:

Aptahem har erhållit teckningsförbindelse om 1,6 MSEK och emissionsgarantier om cirka 23,8 MSEK, motsvarande totalt cirka 80 procent av företrädesemissionen.

En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 25 oktober – 11 november 2019 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 – 22 oktober 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 2 SEK/aktie eller överstiga 3 SEK/aktie.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 15,9 MSEK och cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2018-11-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss