Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aptahem AB

Aptahem AB

Aptahem AB
Skeppsbron 2 1tr
211 20 Malmö

Hemsida:

aptahem.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt.

Teckningsperiod:

20 september 2017 - 4 oktober 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23,4 Mkr + 4,5 Mkr

Teckningskurs:

9 kr per unit / 3 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 september 2017

Värdering:

23,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tre (3) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3.

Post:

Övrigt:

Aptahem har erhållit garantiåtagande om cirka 18,7 MSEK, motsvarande 80 procent av företrädesemissionen.

Varje unit består av tre aktier, en teckningsoption av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Aptahem i två steg ytterligare mellan cirka 21 MSEK och cirka 36 MSEK före emissionskostnader.

En övertilldelningsoption på 4,5 Mkr kan användas. De medföljande optionerna kan då ge ytterligare 4,0-7,0 Mkr.

En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 4 SEK under perioden 7 – 18 maj 2018.

En teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 15 – 26 oktober 2018 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 27 september - 10 oktober 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 4 SEK/aktie eller överstiga 10 SEK/aktie.

Uppdaterat: 2017-09-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss