Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AppSpotr AB

AppSpotr AB

AppSpotr AB
Skånegatan 29
412 52 Göteborg

Hemsida:

www.appspotr.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Appspotr har utvecklat en plattform gör det möjligt för vem som helst att bygga appar för mobilen.

Teckningsperiod:

20 juni 2018 - 20 juni 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

3,52 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission, lån från Modelio Equity AB och Sonny Johansson kvittas.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss