Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AppSpotr AB

AppSpotr AB

AppSpotr AB
Skånegatan 29
412 52 Göteborg

Hemsida:

www.appspotr.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Appspotr har utvecklat en plattform gör det möjligt för vem som helst att bygga appar för mobilen.

Teckningsperiod:

3 juli 2017 - 24 juli 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,28 Mkr

Teckningskurs:

6,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 juni 2017

Värdering:

62 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Det krävs sex (6) teckningsrätter för teckning av en ny aktie i företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss