Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AppSpotr AB

AppSpotr AB

AppSpotr AB
Skånegatan 29
412 52 Göteborg

Hemsida:

www.appspotr.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Appspotr har utvecklat en plattform gör det möjligt för vem som helst att bygga appar för mobilen.

Teckningsperiod:

16 november 2016 - 1 december 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,2 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

44,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, dock minimum 1000 aktier.

Övrigt:

AppSpotr noteras på Aktietorget den 19 december 2016.

Vid stort intresse för emissionen på 10,2 Mkr kan en övertilldelningsoption på 2 Mkr användas.

AppSpotr har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 5,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss