Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ANTCO. Investment Group AB

ANTCO. Investment Group AB
Birger Jarlsgatan 18 A
114 34 Stockholm

Hemsida:

/antcoinvestmentgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ANTCO är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna e-handel, marknadsplatser, SaaS och radannonser med Sverige som huvudmarknad.

Teckningsperiod:

10 mars 2023 - 10 mars 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

1,18 Mkr

Teckningskurs:

2,57 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

14,72 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemission riktad till säljare av aktier i Gee-nius Investments & Holdings AB.

Post:

Övrigt:

ANTCO förvärvar 2,19 % av aktierna Gee-nius Investments & Holdings AB (GEE).

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss