Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Anoto Group AB

Anoto Group AB

Anoto Group AB
Traktorvägen 11
226 60 Lund

Hemsida:

www.anoto.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Anoto Group är verksamma inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.

Teckningsperiod:

4 maj 2016 - 19 maj 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

160 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 maj 2016

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Solid och bolagets tillförordnade VD, Joonhee Won, har ingått ett avtal om att teckna sig för Solids pro rata-andel i företrädesemissionen, vilket motsvarar ungefär 3,9 procent av företrädesemissionen. Parterna har dock ännu ej bestämt vem som slutligen tecknar dessa aktier.

Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto, och Henric Ankarcrona, styrelseledamot i Anotos styrelse, har åtagit sig att teckna sig för sina pro rata-andelar i företrädesemissionen, vilket motsvarar ungefär 0,3 procent och 0,1 procent vardera av företrädesemissionen.

Ett garantikonsortium bestående av Carnegie, Henric Ankarcrona och ett antal institutionella och privata investerare har förbundit sig att garantera resterande belopp, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls.

Uppdaterat: 2016-06-01

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss